Shopping cart

FUSING GLASS - COE82 and COE85

 | 

COE85 - Fusing glass - SHEETGLASS - 3 mm






* BFG3 Baoli fusing glas - Sparkling GREEN - +- 20x18 cm

* BFG3 Baoli fusing glas - Sparkling GREEN - +- 20x18 cm




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

4.00  Euro 3.60



Quantity  



*032 Baoli fusing glass - Sunflower Yellow  +-20x18 cm coe85

*032 Baoli fusing glass - Sunflower Yellow +-20x18 cm coe85




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

3.40  Euro 3.00



Quantity  



*0411 Baoli fusing glass - Forest Green- +- 20x18 cm - COE85

*0411 Baoli fusing glass - Forest Green- +- 20x18 cm - COE85




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

2.40  Euro 2.00



Quantity  



*0414 Baoli fusing glass - Spring groen - +-20x18 cm - COE85

*0414 Baoli fusing glass - Spring groen - +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

2.40  Euro 2.00



Quantity  



*0415 Baoli fusing glass -Grass green - +- 20x18 cm - COE85

*0415 Baoli fusing glass -Grass green - +- 20x18 cm - COE85




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

2.40  Euro 2.00



Quantity  



*049 Baoli fusing glass - Turquoise - +- 20x18 cm - COE85

*049 Baoli fusing glass - Turquoise - +- 20x18 cm - COE85




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

2.40  Euro 2.00



Quantity  



*0510 Baoli fusing glass - Light Violet - +-20x18 cm - COE85

*0510 Baoli fusing glass - Light Violet - +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

2.40  Euro 2.00



Quantity  



*0511 Baoli fusing glass - Violet - +- 20x18 cm - COE85

*0511 Baoli fusing glass - Violet - +- 20x18 cm - COE85




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

2.40  Euro 2.00



Quantity  



*0513 Baoli fusing glass - Royal blue - +-20x18 cm - COE85

*0513 Baoli fusing glass - Royal blue - +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

2.40  Euro 2.00



Quantity  



*058 Baoli fusing glass - Light Purple - +- 20x18 cm - COE85

*058 Baoli fusing glass - Light Purple - +- 20x18 cm - COE85




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

2.40  Euro 2.00



Quantity  



*063 Baoli fusing glass - Aqua Ice - +- 20x18 cm - COE85

*063 Baoli fusing glass - Aqua Ice - +- 20x18 cm - COE85




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

2.40  Euro 2.00



Quantity  



*074 Baoli fusing glass- Champagne Pink - +-20x18 cm - COE85

*074 Baoli fusing glass- Champagne Pink - +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

3.80  Euro 3.40



Quantity  



*081 Baoli fusing glass - Dark grey - +- 20x18 cm - COE85

*081 Baoli fusing glass - Dark grey - +- 20x18 cm - COE85




Fusing glass Transparent COE85 - +- 3 mm thick

2.40  Euro 2.00



Quantity  



*101 Baoli fusing glass - White Opal - +- 20x18 cm - COE85

*101 Baoli fusing glass - White Opal - +- 20x18 cm - COE85




Fusing glass Opal COE85 - +- 3 mm thick

3.40  Euro 3.00



Quantity  



*211 Baoli fusing glass - Amber opal- +-20x18 cm - COE85

*211 Baoli fusing glass - Amber opal- +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Opal COE85 - +- 3 mm thick

2.25  Euro 2.05



Quantity  



*311 Baoli fusing glass - Canary Yellow- +- 20x18 cm - COE85

*311 Baoli fusing glass - Canary Yellow- +- 20x18 cm - COE85




Fusing glass Opal COE85 - +- 3 mm thick

3.35  Euro 2.95



Quantity  



*313 Baoli fusing glass - Yellow-green - +-20x18 cm - COE85

*313 Baoli fusing glass - Yellow-green - +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Opal COE85 - +- 3 mm thick

3.35  Euro 2.95



Quantity  



*411 Baoli fusing glas - Forest green +-20x18 cm - COE85

*411 Baoli fusing glas - Forest green +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Opal COE85 - +- 3 mm thick

2.25  Euro 2.05



Quantity  



*413 Baoli fusing glass - Green - +-20x18 cm - COE85

*413 Baoli fusing glass - Green - +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Opal COE85 - +- 3 mm thick

2.25  Euro 2.05



Quantity  



*511 Baoli fusing glass - Cobalt blue - +-20x18 cm - COE85

*511 Baoli fusing glass - Cobalt blue - +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Opal COE85 - +- 3 mm thick

2.25  Euro 2.05



Quantity  



*513 Baoli fusing glass - Sky blue - +-20x18 cm - COE85

*513 Baoli fusing glass - Sky blue - +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Opal COE85 - +- 3 mm thick

2.25  Euro 2.05



Quantity  



*711 Baoli fusing glass - Cherry red - +-20x18 cm - COE85

*711 Baoli fusing glass - Cherry red - +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Opal COE85 - +- 3 mm thick

4.15  Euro 3.70



Quantity  



*712 Baoli fusing glass - Red - +-20x18 cm - COE85

*712 Baoli fusing glass - Red - +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Opal COE85 - +- 3 mm thick

4.15  Euro 3.70



Quantity  



*812 Baoli fusing glass - Light grey - +-20x18 cm - COE85

*812 Baoli fusing glass - Light grey - +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Opal COE85 - +- 3 mm thick

2.25  Euro 2.05



Quantity  



*911 Baoli fusing glass - pink - +-20x18 cm - COE85

*911 Baoli fusing glass - pink - +-20x18 cm - COE85




Fusing glass Opal COE85 - +- 3 mm thick

5.00  Euro 4.60



Quantity