Shopping cart

FUSING GLASS - COE82 and COE85

 | 

COE85 - Fusing glass - STRINGERS - 2 mm


* MIX Baoli fusing glas - +- 50 gr. COE85

* MIX Baoli fusing glas - +- 50 gr. COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

4.25  Euro 2.70Quantity  *023 Baoli fusing glass - Amber - +- 50 gr. - COE85

*023 Baoli fusing glass - Amber - +- 50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *0411 Baoli fusing glass - light aquamarin - +-50 gr. -COE85

*0411 Baoli fusing glass - light aquamarin - +-50 gr. -COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *0414 Baoli fusing glass - Spring groen - +-50 gr. - COE85

*0414 Baoli fusing glass - Spring groen - +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *0415 Baoli fusing glass -Grass green - +- 50 gr. - COE85

*0415 Baoli fusing glass -Grass green - +- 50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *0416 Baoli fusing glass - Olive green - +- 50 gr. - COE85

*0416 Baoli fusing glass - Olive green - +- 50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *0511 Baoli fusing glass - Violet - +- 50 gr. - COE85

*0511 Baoli fusing glass - Violet - +- 50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *0512 Baoli fusing glass - Cobalt blue - +- 50 gr. - COE8

*0512 Baoli fusing glass - Cobalt blue - +- 50 gr. - COE8
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *0513 Baoli fusing glass - Royal blue - +-50 gr. - COE85

*0513 Baoli fusing glass - Royal blue - +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *058 Baoli fusing glass - Light Purple - +- 50 gr. - COE85

*058 Baoli fusing glass - Light Purple - +- 50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *074 Baoli fusing glass- Champagne Pink - +-50 gr. - COE85

*074 Baoli fusing glass- Champagne Pink - +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

4.85  Euro 3.19Quantity  *101 Baoli fusing glass - White Opal - +- 50 gr. - COE85

*101 Baoli fusing glass - White Opal - +- 50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

4.25  Euro 2.70Quantity  *211 Baoli fusing glass - Amber opal- +-50 gr. - COE85

*211 Baoli fusing glass - Amber opal- +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *311 Baoli fusing glass - Canary Yellow- +- 50 gr. - COE85

*311 Baoli fusing glass - Canary Yellow- +- 50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

4.60  Euro 2.94Quantity  *312 Baoli fusing glass - Orange - +-50 gr. - COE85

*312 Baoli fusing glass - Orange - +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

4.60  Euro 2.94Quantity  *313 Baoli fusing glass - Yellow-green - +-50 gr. - COE85

*313 Baoli fusing glass - Yellow-green - +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

4.60  Euro 2.94Quantity  *411 Baoli fusing glas - Forest green +-50 gr. - COE85

*411 Baoli fusing glas - Forest green +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *412 Baoli fusing glass - Light Turquoise- +-50 gr. - COE85

*412 Baoli fusing glass - Light Turquoise- +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *413 Baoli fusing glass - Green - +-50 gr. - COE85

*413 Baoli fusing glass - Green - +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *511 Baoli fusing glass - Cobalt blue - +-50 gr. - COE85

*511 Baoli fusing glass - Cobalt blue - +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *513 Baoli fusing glass - Sky blue - +-50 gr. - COE85

*513 Baoli fusing glass - Sky blue - +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *711 Baoli fusing glass - Cherry red - +-50 gr. - COE85

*711 Baoli fusing glass - Cherry red - +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

4.95  Euro 3.19Quantity  *712 Baoli fusing glass - Red Opal - +-50 gr. - COE85

*712 Baoli fusing glass - Red Opal - +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

4.95  Euro 3.47Quantity  *812 Baoli fusing glass - Light grey - +-50 gr. - COE85

*812 Baoli fusing glass - Light grey - +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

3.90  Euro 2.45Quantity  *911 Baoli fusing glass - pink - +-50 gr. - COE85

*911 Baoli fusing glass - pink - +-50 gr. - COE85
Fusing glass STRINGERS +- 2mm - Opal COE85

6.45  Euro 4.17Quantity