Winkelwagen

Alg. Voorwaarden


 

Bij Sebuti-Glas / Glashobby-4All gelden de voor consumenten gebruikelijke algemene voorwaarden.

Een aantal zaken in bijzonder genoemd:
-- Bij bestellingen werken wij normaliter met volledige betaling vóór verzending.  Op die manier voorkomen wij verliezen door fake-bestellingen en kunnen wij onze prijzen zo laag mogelijk houden.
-- Verzending vindt doorgaans uiterlijk binnen 3 werkdagen plaats, tenzij a.d.h.v. de bevestigingsbrief onderling is overeengekomen daarvan af te kunnen/mogen wijken (overmachtsituaties daargelaten).
-- Bij bestellingen van glas verzenden wij in de maximale maten ca. 30x30 cm. Indien andere maten gewenst zijn, dan kan in onderling overleg besproken worden hoe e.e.a. gesneden en geleverd kan worden. 
-- Aflevering aan huis is beperkt mogelijk. Daarbij vragen wij een redelijke benzinekostenvergoeding (afh. dus van de afstand v.v.). Bij aflevering aan huis behouden wij ons het recht voor om af te mogen wijken van de gestelde standaard levertijd, omdat dit doorgaans moet plaatsvinden buiten onze winkelopening. In voorkomend geval gebeurt dit altijd in onderling overleg.
-- Bij glasbestellingen van grote plaatjes (27x27, 30x30, enz.) hanteren wij een minimum van 5 plaatjes om e.e.a. deugdelijk te kunnen verpakken, breuk zo goed mogelijk te kunnen voorkomen en verpakkingskosten acceptabel te houden. Bij kleinere bestellingen kunnen extra verpakkingskosten worden berekend. Ook als verpakkingskosten onevenredig hoog oplopen kunnen extra verpakkingskosten worden berekend. In voorkomend geval gebeurt dit altijd in onderling overleg en na overeenstemming.
-- Ook bij bestellingen/reserveringen die afgehaald worden in de winkel, kunnen wij een minimale aanbetaling van 50% vragen alvorens de bestelling in behandeling te nemen. De hoogte van de aanbetaling is mede afhankelijk van het type artikelen dat besteld wordt.
-- Bij het retourneren van goederen, in het bijzonder gereedschappen en elektrische apparaten, wordt gekeken naar de staat van de geretourneerde artikelen.  Wanneer het betreffende artikelen niet meer als nieuw verkocht kan worden (door schade of zichtbare staat van gebruikt zijn), kan waardevermindering, huur of kosten van te vervangen onderdelen in rekening gebracht worden. E.e.a. is afhankelijk van het artikel en de staat daarvan. Gereedschappen dienen ongebruikt en in originele onbeschadigde verpakking geretourneerd te worden.