Shopping cart

FUSING GLASS - COE82 and COE85

 | 

COE85 - Fusing glass - FRITTEN/FRITS


Stringers Baoli usible glass COE85
as long as stock permits

*01 BAOLI fusing glass - Clear - +-100 gr. - COE85

*01 BAOLI fusing glass - Clear - +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Transparent COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *0410 Baoli fusing glass - Turquoise +-100 gr. - COE85

*0410 Baoli fusing glass - Turquoise +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Transparent COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *0411 Baoli fusing glass - Forest Green- +- 100 gr. - COE85

*0411 Baoli fusing glass - Forest Green- +- 100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Transparent COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *0413 Baoli fusing glass - Yello-green - +- 100 gr. - COE85

*0413 Baoli fusing glass - Yello-green - +- 100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Transparent COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *0414 Baoli fusing glass - Spring groen - +-100 gr. - COE85

*0414 Baoli fusing glass - Spring groen - +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Transparent COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *0415 Baoli fusing glass -Grass green - +- 100 gr. - COE85

*0415 Baoli fusing glass -Grass green - +- 100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Transparent COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *049 Baoli fusing glass - Turquoise - +- 100 gr. - COE85

*049 Baoli fusing glass - Turquoise - +- 100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Transparent COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *0510 Baoli fusing glass - Light Violet - +-100 gr. - COE85

*0510 Baoli fusing glass - Light Violet - +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Transparent COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *0512 Baoli fusing glass - Cobalt blue - +- 100 gr. - COE8

*0512 Baoli fusing glass - Cobalt blue - +- 100 gr. - COE8
Fusing glass FRITS Transparent COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *058 Baoli fusing glass - Light Purple - +- 100 gr. - COE85

*058 Baoli fusing glass - Light Purple - +- 100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Transparent COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *063 Baoli fusing glass - Aqua Ice - +- 100 gr. - COE85

*063 Baoli fusing glass - Aqua Ice - +- 100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Transparent COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *211 Baoli fusing glass - Amber opal- +-100 gr. - COE85

*211 Baoli fusing glass - Amber opal- +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Opal COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *311 Baoli fusing glass - Canary Yellow- +- 100 gr. - COE85

*311 Baoli fusing glass - Canary Yellow- +- 100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Opal COE85 - 0,2 - 1,2 mm

4.25  Euro 2.75Quantity  *313 Baoli fusing glass - Yellow-green - +-100 gr. - COE85

*313 Baoli fusing glass - Yellow-green - +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Opal COE85 - 0,2 - 1,2 mm

4.25  Euro 2.75Quantity  *411 Baoli fusing glas - Forest green +-100 gr. - COE85

*411 Baoli fusing glas - Forest green +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Opal COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *412 Baoli fusing glass - Light Turquoise- +-100 gr. - COE85

*412 Baoli fusing glass - Light Turquoise- +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Opal COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *413 Baoli fusing glass - Green - +-100 gr. - COE85

*413 Baoli fusing glass - Green - +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Opal COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *511 Baoli fusing glass - Cobalt blue - +-100 gr. - COE85

*511 Baoli fusing glass - Cobalt blue - +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Opal COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *513 Baoli fusing glass - Sky blue - +-100 gr. - COE85

*513 Baoli fusing glass - Sky blue - +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Opal COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *711 Baoli fusing glass - Cherry red - +-100 gr. - COE85

*711 Baoli fusing glass - Cherry red - +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Opal COE85 - 0,2 - 1,2 mm

4.25  Euro 2.75Quantity  *712 Baoli fusing glass - Red - +-100 gr. - COE85

*712 Baoli fusing glass - Red - +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Opal COE85 - 0,2 - 1,2 mm

4.25  Euro 2.75Quantity  *812 Baoli fusing glass - Light grey - +-100 gr. - COE85

*812 Baoli fusing glass - Light grey - +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Opal COE85 - 0,2 - 1,2 mm

3.45  Euro 1.95Quantity  *911 Baoli fusing glass - pink - +-100 gr. - COE85

*911 Baoli fusing glass - pink - +-100 gr. - COE85
Fusing glass FRITS Opal COE85 - 0,2 - 1,2 mm

4.95  Euro 3.50Quantity