Shopping cart

FUSING GLASS - COE82 and COE85

 | 

COE82 - Fusing glass - CONFETTI


FLOAT - Confetti 0005 - clear - tin free - lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 0005 - clear - tin free - lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 2.70Quantity  FLOAT - Confetti 0022 - grey - lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 0022 - grey - lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.00Quantity  FLOAT - Confetti 0026 - brilliant black - lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 0026 - brilliant black - lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.00Quantity  FLOAT - Confetti 0052 - light blue transp. - lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 0052 - light blue transp. - lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.20Quantity  FLOAT - Confetti 0055-cobalt blue transparent-lead free 50 g

FLOAT - Confetti 0055-cobalt blue transparent-lead free 50 g
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.20Quantity  FLOAT - Confetti 0072 - light green  transp -lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 0072 - light green transp -lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.20Quantity  FLOAT - Confetti 0076 - chrome green transp-lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 0076 - chrome green transp-lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.20Quantity  FLOAT - Confetti 0078 - dark green transparent 50 gr

FLOAT - Confetti 0078 - dark green transparent 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.20Quantity  FLOAT - Confetti 0092-lgt. aquamarine transp.-lead free 50 g

FLOAT - Confetti 0092-lgt. aquamarine transp.-lead free 50 g
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.20Quantity  FLOAT - Confetti 0096 - aquamarine  transp. - lead free 50 g

FLOAT - Confetti 0096 - aquamarine transp. - lead free 50 g
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.20Quantity  FLOAT - Confetti 0098 - dark aquamarine transp. 50 gr

FLOAT - Confetti 0098 - dark aquamarine transp. 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.85Quantity  FLOAT - Confetti 0105 - deer brown  transp. - lead free 50 g

FLOAT - Confetti 0105 - deer brown transp. - lead free 50 g
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.20Quantity  FLOAT - Confetti 0112 - light violet transp - lead free 50 g

FLOAT - Confetti 0112 - light violet transp - lead free 50 g
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.20Quantity  FLOAT - Confetti 0114 - Hyazinth - lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 0114 - Hyazinth - lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.50Quantity  FLOAT - Confetti 0116 - dark violet transp. - lead free 50 g

FLOAT - Confetti 0116 - dark violet transp. - lead free 50 g
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.75Quantity  FLOAT - Confetti 0165 - amber  transparent 50 gr

FLOAT - Confetti 0165 - amber transparent 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 4.65Quantity  FLOAT - Confetti 1015 - red transparent - lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 1015 - red transparent - lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.20Quantity  FLOAT - Confetti 1045 - cherry red transp. - lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 1045 - cherry red transp. - lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 4.60Quantity  FLOAT - Confetti 1055 - dark red transp. - lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 1055 - dark red transp. - lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.95Quantity  FLOAT - Confetti 1065 - grenadine red transp-lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 1065 - grenadine red transp-lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.30Quantity  FLOAT - Confetti 2015 - opaque red dense - lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 2015 - opaque red dense - lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.90Quantity  FLOAT - Confetti 2025 - opaque orange dense-lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 2025 - opaque orange dense-lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.50Quantity  FLOAT - Confetti 2035 - opaque yellow dense - lead free 50 g

FLOAT - Confetti 2035 - opaque yellow dense - lead free 50 g
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.75Quantity  FLOAT - Confetti 3025 - opaque grey 50 gr

FLOAT - Confetti 3025 - opaque grey 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.00Quantity  FLOAT - Confetti 3045 - opaque dark blue dense 50 gr

FLOAT - Confetti 3045 - opaque dark blue dense 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.50Quantity  FLOAT - Confetti 3075 - pistachio green opaque 50 gr

FLOAT - Confetti 3075 - pistachio green opaque 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.60Quantity  FLOAT - Confetti 3095 - aquamarine opaque 50 gr

FLOAT - Confetti 3095 - aquamarine opaque 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.75Quantity  FLOAT - Confetti 3100 - opaque white dense - lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 3100 - opaque white dense - lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.75Quantity  FLOAT - Confetti 3120 - opaque white dense 50 gr

FLOAT - Confetti 3120 - opaque white dense 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.90Quantity  FLOAT - Confetti 3122 - opal white - lead free 50 gr

FLOAT - Confetti 3122 - opal white - lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.10Quantity  FLOAT - Confetti 3130 - opaque white extra dense 50 gr

FLOAT - Confetti 3130 - opaque white extra dense 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 4.15Quantity  FLOAT - Confetti 4005 - gold ruby  transparent 50 gr

FLOAT - Confetti 4005 - gold ruby transparent 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 4.40Quantity  FLOAT - Confetti 4015 - gold violet transparent 50 gr

FLOAT - Confetti 4015 - gold violet transparent 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 5.05Quantity  FLOAT - Confetti 4025 - opaque goldpink extra dense 50 gr

FLOAT - Confetti 4025 - opaque goldpink extra dense 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 5.40Quantity  FLOAT - Confetti 4045 - Chromaventurin 50 gr

FLOAT - Confetti 4045 - Chromaventurin 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.35Quantity  FLOAT-Confetti 2135-opaq.yellow extra dense -lead free 50 gr

FLOAT-Confetti 2135-opaq.yellow extra dense -lead free 50 gr
COE 82 - +- 50 gram

Euro 3.75Quantity